Οι Υπηρεσίες μας

''Με την μετάδοση τις τεχνογνωσίας μας βοηθάμε τους νέους επιχειρηματίες να λάβουν σωστές αποφάσεις για να βάλουν γερά θεμέλια στο νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα τους''

Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίων

Σύσταση εταιρειών ΑΕ ΙΚΕ ΕΠΕ ΟΕ ΕΕ

Παροχή φορολογικών συμβουλών

Διενέργεια προληπτικών φορολογικών ελέγχων

Σύσταση Μη κερδοσκοπικών εταιρειών (ΑΜΚΕ,ΚΟΙΝΣΕΠ)

Τήρηση Βιβλίων όλων των κατηγοριών

Αξιολόγηση Φορολικής κατάστασης εταιρειών

Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

Φορολογικός Σχεδιασμός & Μισθοδοσια εταιρειών

Γιατί εμάς; Δες τους 5 Λόγους!

Πρώτος Λόγος

Με την μετάδοση τις τεχνογνωσίας μας βοηθάμε τους νέους επιχειρηματίες να λάβουν σωστές αποφάσεις για να βάλουν γερά θεμέλια στο νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα τους

Πελατολόγιο & Συνεργασίες

To πελατολόγιό μας εκτείνεται σε ποικίλους κλάδους της αγοράς και καλύπτει όλες τις Λογιστικές-Φοροτεχνικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα & την ποιότητα. Μας εμπιστεύονται Επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν εντός και εκτός του Νομού Αττικής.

Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
Κατασκευαστικές επιχειρήσεις
Ιατρικές εταιρείες
Εταιρίες μαζικής εστίασης
Εταιρείες παραγωγής λογισμικού
Εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

Με το ΚΕΑΚ
Με Νομικές Υπηρεσίες
Με Πολιτικούς Μηχανικούς για Εκδόσεις αδειών

Σεμινάρια

Οι πελάτες μας αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες και νιώθουν ασφάλεια, μέσω τις κατανόησης του φορολογικού πλαισιου στο οποίο κινούνται. Μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας στην φορολογία μεσώ δομημένων σεμιναριακών παρουσιάσεων, με σκοπό να μεταδώσουμε την εμπειρία μας σε νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες. Με αυτήν την τεχνική ο πελάτης κινείται πιο άνετα στις καθημερινές συναλλαγές και έχει την ευχέρεια να ειναι αποδοτικότερος για την ανάπτυξη της επιχείρησης του.

Bussines Planing

Ανάλυση, Σύνταξη & Υλοποίηση ενός Αποτελεσματικού Business Plan

Σεμινάριο φορολογίας για νέους επιχειρηματίες

Μύθοι και Πραγματικότητα

About

Logo LogistorΔίνουμε λογιστικές Λύσεις σε νέους επιχειρηματίες και επιχειρήσεις.

©2023 Logistor.gr | All Rights Reserved. Αρ.Γ.Ε.ΜΗ: 166225203000 Designed By Gerasimos Tzamarelos.

Search